คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2557
ชื่อผู้สอนนายเอกวิทย์   ธาตุไชย
ตำแหน่งครูTel.083-3555886
วุฒิการศึกษาค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยหัวหน้างานด้านป้องกันและปราบปรามสารเสพติดและงานแก้ปัญหาโรคเอดส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
P>6 พ.ค. 57 ปวช.2 ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนรายวิชาที่งานทะเบียน

7 พ.ค. 57 ปวช.3 ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนรายวิชาที่งานทะเบียน

1-9 พ.ค. 57 ปวส.2(ปกติ.สมทบและม.6) ชำระค่าหน่วยกิตโดยชำระผ่าน ธนาคารกรุงไทย(จำกัด) ทุกสาขา

1-30 พ.ค. 57 ลงทะเบียนล่าช้า และลงทะเบียนเรียนซ้ำ เปลี่ยน เพิ่ม ถอนรายวิชา และยื่นคำร้องรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษา หรือลาพักการเรียน

20 มิ.ย. 57 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพ การเป็นนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนรายวิชา โดยไม่รักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

19 พ.ค. 57 เป็นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 จำนวนชั่วโมงสอน  0  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00พักเที่ยง 12.00 -13.00 น.13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-2100
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)

......

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
Table './cur/ppl_online' is marked as crashed and should be repaired