คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2557
ชื่อผู้สอนนายอาทิตย์   เจริญเพ็ง
ตำแหน่งครูTel.083-3333504
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษประจำแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3104-0001เขียนแบบไฟฟ้า2(4)4
3104-0004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร3(5)10
3104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 13(4)4
3104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 23(4)8
3104-4201ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า 15(5)5
4104-2005ออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า3(5)5
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10(2)2
mero-om2พบครูที่ปรึกษา0(1)1
P>6 พ.ค. 57 ปวช.2 ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนรายวิชาที่งานทะเบียน

7 พ.ค. 57 ปวช.3 ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนรายวิชาที่งานทะเบียน

1-9 พ.ค. 57 ปวส.2(ปกติ.สมทบและม.6) ชำระค่าหน่วยกิตโดยชำระผ่าน ธนาคารกรุงไทย(จำกัด) ทุกสาขา

1-30 พ.ค. 57 ลงทะเบียนล่าช้า และลงทะเบียนเรียนซ้ำ เปลี่ยน เพิ่ม ถอนรายวิชา และยื่นคำร้องรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษา หรือลาพักการเรียน

20 มิ.ย. 57 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพ การเป็นนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนรายวิชา โดยไม่รักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

19 พ.ค. 57 เป็นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  36  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00พักเที่ยง 12.00 -13.00 น.13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-2100
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31042201 ------------------//
มฟต.2/2
//------------------ 31042201 ------------------//
มฟต.2/1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 31040004 ----------------------//
มฟต.1/2
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31042001 ------------------//
สฟต.1/2
สฟต.2/2,สฟต.2/1
//--------- 5620002003 ---------//
ชฟ.2/2
//------------- 41042005 -------------//
PET1/1
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31040001 ------------------//
มฟย.1/5
//---------------------- 31040004 ----------------------//
มฟก.1/4
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.2/2
//------------- 31044201 -------------//
สฟต.2/1,สฟต.2/2
สฟต.2/2,สฟต.2/1
//--------- 41042005 ---------//
PET1/1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)

......

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
Table './cur/ppl_online' is marked as crashed and should be repaired