คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2557
ชื่อผู้สอนนายเสกสรร   ศรียศ
ตำแหน่งครูTel.087-2169099
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3000-0101การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3(3)3
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 50(2)2
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 13(3)6
3100-0112วัสดุอุตสาหกรรม2(3)6
3100-0117มาตรวิทยาวิศวกรรม2(3)6
3102-2108งานกระบวนการเครื่องมือกลชั้นสูง3(5)5
Home-roomพบที่ปรึกษา0(1)1
P>6 พ.ค. 57 ปวช.2 ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนรายวิชาที่งานทะเบียน

7 พ.ค. 57 ปวช.3 ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนรายวิชาที่งานทะเบียน

1-9 พ.ค. 57 ปวส.2(ปกติ.สมทบและม.6) ชำระค่าหน่วยกิตโดยชำระผ่าน ธนาคารกรุงไทย(จำกัด) ทุกสาขา

1-30 พ.ค. 57 ลงทะเบียนล่าช้า และลงทะเบียนเรียนซ้ำ เปลี่ยน เพิ่ม ถอนรายวิชา และยื่นคำร้องรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษา หรือลาพักการเรียน

20 มิ.ย. 57 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพ การเป็นนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนรายวิชา โดยไม่รักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

19 พ.ค. 57 เป็นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00พักเที่ยง 12.00 -13.00 น.13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-2100
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000101 -------------//
สชก.1/1,สชก.1/2
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000117 -------------//
สชก.1/1
//------------- 31000117 -------------//
สชก.1/3
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000101 -------------//
สชก.1/3
//--------- 31022108 ---------//
สชก.2/3
//--------- 30002001 ---------//
มชก.1/4,มชก.1/3
//------------- 31022108 -------------//
สชก.2/3
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มชก.1/3,มชก.1/4
//------------- 31000112 -------------//
มชก.2/3
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30000101 -------------//
มชก.2/3
//------------- 31000112 -------------//
มชก.2/2,มชก.2/1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)

......

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
Table './cur/ppl_online' is marked as crashed and should be repaired